《PRO野球VS》

最新資訊

2019-05-03

系統

蘋果稅率調整公告

親愛的球迷玩家您好

 

因今日APPLE調整稅率關係

 

遊戲內價格將會與實際扣款時有差別

請各位玩家在消費時務必先確認金額

營運團隊與原廠也正緊急調整遊戲內價格顯示

目前影響到的面額為

 

90面額實際扣款為100

 

 

 

300面額實際扣款為330元
 
 
 
890面額實際扣款為990元
 
 
 
 
1490面額實際扣款為1690元
 
 
1990面額實際扣款為2190元
 
 
2990面額實際扣款為3290元
 
 
 
 

 

 

 

 

 

《Pro 野球VS》營運團隊 敬上

...